Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.

Moravice uFrymburka

 Jedná se o lokalitu  patřící kaplické jednotce moldanubika s bohatým výskytem silikátů  v křemeni sekrečního původu. Je zde těleso  tvořené muskovit-biotitickou pararulou s vložkami sekrečního křemene. Lokalitu jakou takovou nalezneme velmi snadno, i když je ukryta v lesích a dříve bylo záměrně uváděno naleziště jako Frymburk. Ve Frymburku odbočíme na Malšín a asi po 5 km odbočíme na polní cestu k samotě Moravice. Tu mineme po její levé straně a pokračujeme dále. Po pravé straně se nám otevře pohled na velké údolí. V údolí vyvěrá v lukách  Podhořský potok. V něm a na agrárních haldách okolo něj se ponejvíce daly nalézt v sekrečních křemenech velmi pěkné krystaly kyanitu, andalusitu, silimanitu, ilmenitu. Kyanit tvořil v křemeni lištovité krystaly od bílé až po blankytně modrou barvu, avšak ve valné většině jejich povrch byl často přeměněn na muskovit. Andalusit vytvářel celé shluky lištovitých krystalů od světle růžové až po hnědočernou barvu, jeho povrch byl také velmi často pokryt muskovitem. Sekreční křemen byl ponejvíce bílý, ale mnohdy  přecházel do velmi pěkných zrn křišťálu nebo záhnědy. Ilmenit vytvářel na lokitě kovově šedé krystaly zarostlé do křemene. Podařilo se nám nalézt všechny uváděné minerály v opravdu pěkných ukázkách.

Možnosti sběru : V současné době je koryto Podhořanského potoka zmeliorváno a vysypáno bloky vápence, tudíž v potoce se dá jen ve velmi omezené míře a při opravdu velkém štěstí najít něco zajímavějšího, jelikož bloky vápence zamezují vyplavování původního materiálu ze dna a stěn potoka. Jistou možnost skýtají zbytky agrárních hald, kde se může čekat opravdu skvělý nález. Jak jsme zjistili při letošním letním průzkumu lokality, zdejší haldičky nejsou zdaleka přebrány.

Krystal kyanitu 90 x 11 mm.
07.09.2010 14:39:23
petahofik
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one