Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.
Jedna z nejvýznamnějších českých lokalit s výskytem mnoha minerálů ve špičkové kvalitě. Proslulé jsou nálezy například kasiteritu, apatitu, karfolitu, chalkopyritu , fosfátů atd.

Počátky těžby cínu u Horního Slavkova a Krásna sahají do 15. století. Dobývány byly křemenné žíly s kasiteritem a apikální části cínonosných pňů. Hlavní ložiska, Huberův peň a Schnödův peň, byla v 16. století otevřena desítkami šachet a štol, část ložiska těžena též lomem. Exploatační práce dosáhly do hloubky 250 m. V 16. století byly na ložisku četné a rozsáhlé závaly, komplikující pozdější novodobou těžbu.

Po roce 1945 vyhloubeno 5 jam, odvrtány 2 velkoprůměrové vrty a 1 větrací komín. Sn, W ruda z okolních ložisek a Cu ruda z Tisové u Kraslic byla zpracovávána na úpravně v Krásně. Od roku 1945 do ukončení těžby v roce 1991 vytěženo 3 949 kt rudy o kovnatosti 0,237 % Sn a 0,053 % W. Celkový objem vydobytých prostor na Huberově pni včetně historických dobývek je odhadnut na 2 mil. m3. Dobývací prostor Krásno nebyl zatím zrušen a leží v chráněném ložiskovém území Horní Slavkov z roku 1975. Evidovány jsou zde nebilanční zásoby Sn, W rud ve výši 13 665 kt.

Možnosti sběru : Lokalita se jeví stále velmi perspektivně. Na lokalitě se dá najít většina minerálů doposud zde nalezených.

Literatura : DIAMO

Kasiterity do 10 mm

Arsenopyrit. Krystaly do 10 mm.

12.09.2010 13:00:32
petahofik
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one