Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.
 
   Lokalita je tvořena starými zarostlými haldami na severním úbočí Sachrova hřebene. Několik haldiček je v remízcích v loukách a nějaké v lese. My osobně jsme provedli průzkum jedné z větších haldiček v remízku v louce.  Ve středověku se zde těžila stříbrná a posléze i měděná ruda, asi zhruba v 15 století. Těžba byla několikrát zastavena, aby mohla být posléze obnovena. Poslední záznamy o těžbě sahají do konce 19.století.
   Mineralizace hydrotermálního původu je vázána na křemenné žíly a impregnace. Z hornin zde můžeme nalézt zejména pyroxenovce, mramory a erlany. Největší část prací byla soustředěna, jak již bylo řečeno v úvodu, na severní úbočí Sachrova hřebene.  Ze zdejší lokality pochází nejhezčí český hemimorfit, který zde vytvářel kulovité agregáty blankytně modré barvy do 7 mm.

Možnosti sběru : Příznivé, ale samozřejmě s notnou dávkou štěstí, aby jste našli výsypku se sbírkovými vzorky. Nám samotným se zde podařilo najít  velmi bohatý úsek v haldovině, ale okolo námi nalezeného místa byla pouze hlušina. Dají se zde nalézt minerály jako chryzokol, bindheimit, malachit, azurit, hemimorfit, tetraedrit, wulfenit, galenit, pyromorfit, bornit, cerusit, tenorit...............

Jehlicovité krystalky hemimorfitu. Výřez 40 x 40 mm.
07.09.2010 15:32:21
petahofik
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one