Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.
Význačná česká lokalita fluoritu. Důlní průzkum zahájen v roce 1971 ražbou štoly, kterou prováděla průzkumná organizace Geoindustria Jihlava. V roce 1973 převzal ložisko k těžbě podnik Rudné doly Příbram. Ložisko bylo rozfáráno na čtyřech horizontech do hloubky 150 m. Svislá jáma o celkové hloubce 170 m byla hloubena z prodlouženého štolového překopu na úroveň nejhlubšího patra. Vyraženo zde bylo celkem 8 658 m horizontálních důlních děl a 1 508 m komínů. Celková těžba za období let 1971 až 1993 představovala 163 247 tun rudniny.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba fluoritové a fluorit barytové suroviny
  • Dobývací metoda – sestupné plástování na zával s umělým stropem

Současný stav

Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, povrch částečně sanován a rekultivován. Část povrchových objektů odprodána k jinému využití. Od roku 2003 v provozu nová čistírna důlních vod. 

Možnosti sběru : Lokalita se jeví neperspektivní.

Literatura:

DIAMO

Fluorit a baryt. Velikost vzorku 110 x 70 mm.

Fluorit. Velikost krystalů do 10 mm.

Drůza fluoritu pokrytá ametystem.

12.09.2010 12:14:09
petahofik
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one