Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.

Naleziště AUGITU a AMFIBOLU na Vlčí hoře

Vlčí hora patří k nejznámějším ale i k nejvýznamnějším mineralogickým vzácnostem západních Čech. Krystaly augitů a amfibolů z této lokality byly známy již v nejstarších dobách. Koncem třetihor a na začátku čtvrtohor, před asi 1 miliardou let, byla v západních Čechách silná sopečná činnost, která sahala od Chebska přes Doupovské hory, České Středohoří, Jičínsko až k Nízkému Jeseníku na severní Moravě. Na okraji této velké třetihorní sopečné oblasti se objevily nejmladší sopky začátkem čtvrtohor. V oblasti Nízkého Jeseníku je to Venušina a Uhlířská sopka, v západních Čechách Příšovická Hůrka (západně od Plzně), Železná Hůrka (jižně od Chebu) a Komorní Hůrka u Františkových Lázní.

Kaersutit

Třetihorní sopky této oblasti, mezi které patří i Vlčí hora, jsou charakteristické masivním čedičem a porovitým tufem. Vlčí hora je vzácná mineralogická rezervace pro svůj výskyt krystalograficky dobře vyvinutých augitů a amfibolů, což neplatí obecně pro třetihorní vyvřeliny.

Z chemických analýz augitů z Vlčí hory, kde se vyskytují vedle sebe augity sodno-vápenaté a draselno-vápenaté, můžeme usuzovat na pravděpodobnou diferenciaci magmatu. Za starší minerály můžeme považovat augity sodno-vápenaté, které jsou menší a mají větší hustotu. Obsah hořčíku je u této skupiny minerálů vyšší. U druhé skupiny augitů je vyšší obsah vápníku a draslíku a mají nižší hustotu. Z toho lze usoudit, že k výlevu magmatu došlo nejméně ve dvou fázích. Při dalším poklesu teploty došlo ke krystalizaci amfibolů. K amfibolům nejstarší generace náležejí pravděpodobně amfiboly draselno-vápenaté, pak pokračovala krystalizace amfiboly sodnými a vápenatými.

Nerosty Vlčí hory patří mezi magmatické minerály. Vyvřelé magmatické horniny jsou jednou z nejvýznamnějších složek zemské kůry. 
Že Vlčí hora u Černošína je známé naleziště augitů a amfibolů, o tom svědčí okolnost, že tyto minerály jsou zařazeny do mineralogických sbírek Národního muzea v Praze (krystaly augitů velikosti až 2 cm, krystaly amfibolů až velikosti 4 cm). 

Nejvíce těchto minerálů lze najít na louce na východním svahu Vlčí hory. Protože horniny mají vzhled a vlastnosti popela, padly někdy i vzácné lokality za oběť při stavbě silnic nebo byly vytěženy jako izolační materiál. Vlčí hora měla v tomto směru velké štěstí, že ji nepotkal podobný osud, protože se našli lidé, kteří dokázali bojovat za její zachování a tak dokázali uchránit její krásu a vzácnost i pro budoucí generace.

( publikace 700 let od založení Černošína )

 

Možnosti sběru : Pespektivní. Uvedené minerály se dají nalézt, i když se nedoporučuje dělat tzv. " meliorační práce " , jelikož toto nevzbuzuje kladné ohlasy majitelů pozemků, pokud jimi samotnými toto není povoleno!

09.10.2010 19:17:36
petahofik
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one