Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.
Lokalita Rabí se nachází při silnici ze Sušice do Horažďovic asi 500 metrů jihozápadně od obce Rabí. Je tvořena dvěma vápencovými lomy : severnější - Rabí-Lišná a jižnější Rabí.Tyto lomy byly využívány k těžbě krystalického vápence do osmdesátých let minulého století. V současnosti jsou nečinné.Nacházejí se zde četné žíly černozelených lamprofyrů , které obsahují biotit a plagioklasy. Dále jsou zde četné pegmatity a aplity.

      Minerály na lokalitě : křemen, diopsid, tremolit, forsterit, klinohumit, pleonast, pyrhotin, magnetit, chlorit, serpentin, mastek, aktinolit, plagioklas, palygorskit, skapolit, flogopit, titanit a kalcit.

     Možnosti sběru : Většina minerálů lze na lokalitě sbírat. Klinohumity, forsterity, palygorskity a spinely lze sbírat v opravdu špičkové kvalitě.

Klinohumit 50 mm !!!

Klinohumit 25 mm.

01.09.2010 17:24:08
petahofik
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one