Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.

Město Stříbro vzniklo jako hornická osada při břehu Mže. Později se osada přestěhovala na ostroh nade Mží a dala vznik dnešnímu městu. První zmínky o místní těžbě jsou z let 1183, je však vysoce pravděpodobné, že se v těchto místech těžila ruda již mnohem dříve, povrchovým způsobem, takže se žádné stopy nemohly dochovat. Později se Stříbro stalo královským městem a jeho hlavní příjmy pocházely právě z těžby olova a stříbra. Na sklonu středověku žilo tehdy v městě 2 000 lidí a stálo zde 300 domů.

Galenit17. století a Třicetiletá válka poznamenaly Stříbro mnohem výrazněji. Díky své poloze na významné komunikaci trpěly častými průchody vojsk a Švédy bylo dokonce v letech 1639, 1645 a 1647 obsazeno a drancováno. Po válce nastal jen pomalý vzestup kdysi bohatého města. K bývalé prosperitě měly Stříbru dopomoci i příjmy ze stříbrných dolů opětně otevřených v roce 1660. Příchodem německých horníků získalo ve Stříbře převahu německé obyvatelstvo. Olověné rudy se v okolí města těžily až do počátku 80. let dvacátého století.

Galenit Možnosti sběru : Možnosti sběru jsou v současné době velmi omezené na zbytky haldovin  po novodobé i středověké těžbě. Nález něčeho vyjímečného by byl spíše náhodou , jelikož primární sulfidy velmi rychle podléhají oxidaci a tudíž jsou v haldovém materiálu úplně znehonoceny a rozloženy. Ještě před několika lety bylo celkem slibným nalezištěm pole s pyromorfity popsané v knize Marcela Vaneka , ale perspektivnost nějakého slušného nálezu je dávno tatam, jelikož je pole silně vyčerpané letitými sběry. Celkem lze říci, že se dnes dají najít pouze dokumentační vzorky.

Zdroj : Atlas Česka
09.10.2010 11:49:36
petahofik
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one