Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.

Sušice je lokalitou mnoha minerálů. Je známá především minerály pegmatitů. A to zejména dnes již zcela ztraceného litného pegmatitu objeveného v 19. století, na kterém byla prvně poukázána zonální stavba pegmatitů. Poskytl nádherné ukázky minerálů, zejména pak elbaitů, které jsou uloženy zejména v muzeu ve Vídni a několik i v Národním muzeu v Praze. Dále to je výskyt  v blízkém okolí pravděpodobně nejlepšího wollastonitu v ČR, jehož agregáty třpytivě bílých jehlic dosahují decimetrových délek a jsou prorostlé modrým mramorem. Dále bychom mohli zmínit zonálně ukončené skoryly až 20 cm velké, aktinolity ( lesklé, sytě zelené) čnějící do dutin amfibolitů, s nimi až 2 cm velké titanity hnědé barvy a jiné a jiné.

Nalezištěm aktinolitů a titanitů je v Sušici hlavně Žižkův vrch. Zdejší aktinolity jsou narozdíl od mnoha známých aktinolitů, které vytvářejí agregátovité shluky stébel, jako jednotlivé krystaly v dutinách narostlé na krystalech živce a občas i nedokonalých krystalech křemene čnějící do prostoru. Jednotlivé lištovité krystaly jsou " prozatím! " až 7 cm dlouhé, sytě zelené barvy a lesklé. Občas se s těmito drůzovitými dutinami vyskytují i krystaly titanitu hnědé barvy až 2 cm velké. Dutiny bývají velké i přes 10 cm.

Možnosti sběru : Velmi příznivé. Na zdejším kopci vystupuje větší těleso amfibolitické horniny, takže výchozy lze najít na mnoha místech. Jde pouze o štěstí na jaké dutiny narazíte.

Krystaly aktinolitu do 35 mm

Krystaly aktinolitu v dutině do 25 mm

Krystaly titanitu do 12 mm

02.09.2010 00:16:43
petahofik
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one