Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.

Sušice - lom Hamr

Velmi oblíbeným místem naší relaxace je lom přímo v Sušici u vlakového nádraží - Hamr. V tomto lomu se těží kámen zejména na drtě a štěrky. Hlavní horninou jsou ruly. Těmi zde pronikají žíly karbonátů - dolomitu a kalcitu, křemene, aplitu a pegmatitů. Mezi zde nalézané minerály  patří : křemen, kalcit, dolomit, ortoklas, skoryl, pyrit, arsenopyrit, titanit, aktinolit, wollastonit, andalusit, prehnit?, pinitizovaný cordierit, muskovit, biotit, epsomit, sádrovec. Většina minerálů je zde v dokumentační kvalitě, pouze čas od času vypadne nějaký slušnější vzorek. Velmi efektní jsou zde výkvěty epsomitu s malou příměsí čermíkitu a hexahydritu.

Možnosti sběru: příznivé. Jde o činný lom. Ne každá návštěva však je korunována nějakým skvělým nálezem.

Výkvěty epsomitu.120 x 100 mm.

02.09.2010 01:02:11
petahofik
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one