Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.

Příbram - polymetal

Žilné polymetalické Pb, Ag, Zn zrudnění v okolí Příbrami, na Březových Horách a Bohutíně bylo pro výskyt ryzího stříbra hlubinně těženo od středověku. Počínaje 18. stoletím bylo v březohorském a bohutínském revíru vyhloubeno 17 jam o celkové hloubce 11 325 m, vyraženo více něž 405 km chodeb a překopů a objem vyrubaných prostor včetně horizontálních a svislých děl činí 9 590 220 m3.

Z ložisek Bohutín a Březové Hory bylo vytěženo celkem 21 502 919 tun rudniny o kvalitě 2,41 % Pb a 178 Ag g. t-1. Celková produkce kovů za celou historii těžby je odhadnuta na 453 tisíc tun olova a 3 378 tun stříbra. Těžba na Březových Horách byla ukončena 30. 6. 1978 a v Bohutíně 31. 12. 1979. Dobývací prostor Březové Hory – Vysoká Pec byl zrušen 18. 11. 1994. Stanoveno je zde chráněné ložiskové území.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba polymetalických rud
  • Z počátku uplatňován výstupkový a sestupkový postup dobývání bez základky, později výstupková dobývací metoda a s nástupem mechanizace i metoda dobývání na skládku.
  • Úprava rud prováděna v místě gravitační a flotační metodou nebo jejich kombinací.

Současný stav

Úvodní důlní díla zlikvidována nebo zajištěna ve smyslu platných báňských předpisů a oba revíry zatopeny. Historické objekty zachovány, nevyužitelné odstraněny. Štola od jámy Řimbaba k jámě Drkolnov rekonstruována.

Možnosti sběru : téměř nulové. Pouze na zbytcích stařin se dá něco najít, ale ty se nachází v osídlených oblastech a mineralogická činnost spojená s kopáním není zrovna vítaná. Halda dolu Lill je také zrekultivována a stojí na ní továrna, takže i zde na donedávna perspektivní haldě se už nic najít nedá. Zbývá jen úpravna rud, která se ale také chystá k likvidaci.

Zdroj : DIAMO


Pyromorfit, Řimbaba

SFALERIT, KŘEMEN, úpravna rud

GOETHIT - SAMETKA
14.09.2010 13:14:45
petahofik
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one