Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.

KRYSTALOVÉ SOUSTAVY

Krystalové soustavy

 

Krystalové soustavy , skupiny krystalů s příbuznou souměrností a stejným typem osního kříže. Rozlišuje se sedm krystalových soustav:

 a) trojklonná (triklinická) krystalová soustava – krystaly mají pouze střed souměrnosti nebo jsou zcela nesouměrné. Osní kříž má tři osy nestejně dlouhé, protínající se v kosých úhlech;

Minerály : plagioklas, rodonit, inesit, proustit ........

 b) jednoklonná (monoklinická) krystalová soustava – krystaly buď mají souměrnost podle jedné roviny souměrnosti, podle jedné dvojčetné osy souměrnosti, nebo jsou souměrné podle kombinace uvedených prvků (dvojčetná osa je kolmá na rovinu souměrnosti). Dvojčetná osa se vždy orientuje do pravolevého směru. Osní kříž má tři osy nestejně dlouhé, dvě k sobě ukloněné v kosém úhlu, třetí je na ně kolmá;

Minerály : vivianit, colemanit, muskovit, biotit .........

c) kosočtverečná (ortorombická) krystalová soustava

– krystaly mají souměrnost podle dvou nebo tří rovin souměrnosti nebo tří dvojčetných os. Kolmice na tyto roviny souměrnosti, stejně jako dvojčetné osy, svírají pravé úhly. Osní kříž má tři osy nestejně dlouhé, k sobě kolmé;

Minerály : olivín, goethit, celestin, topaz .......

d) čtverečná (tetragonální) krystalová soustava – krystaly mají vždy jednu čtyřčetnou osu souměrnosti ve vertikální krystalové ose c a popř. další prvky souměrnosti. Osní kříž má tři osy k sobě kolmé, dvě z nich stejně dlouhé v pasné rovině, třetí je nestejně dlouhá ve vertikále c;

Minerály : wulfenit, zirkon, chalkopyrit, bornit ........

e) klencová (trigonální) krystalová soustava – krystaly mají vždy jednu trojčetnou osu souměrnosti ve vertikální krystalové ose c a popř. další prvky souměrnosti. Osní kříž má tři stejně dlouhé poloosy v pasném řezu, svírající úhly po 120°, čtvrtá nestejně dlouhá ve vertikále c, na předchozí pasné osy kolmá;

Minerály : korund, millerit, brucit, dolomit ......

f) šesterečná (hexagonální) krystalová soustava – krystaly mají vždy jednu šestičetnou osu souměrnosti ve vertikální krystalové ose c a popř. další prvky souměrnosti. Osní kříž má tři stejně dlouhé osy v pasné rovině, protínající se v úhlu 60°, čtvrtá nestejně dlouhá ve vertikále c je na ně kolmá;

Minerály : wurtzit, apatit, nefelín, beryl ....

g) krychlová (kubická) krystalová soustava – každý krystal má čtyři trojčetné osy souměrnosti a další prvky souměrnosti. Osní kříž má tři osy stejně dlouhé a na sebe kolmé.

Minerály : uraninit, boracit, pyrit, galenit.......

 

Literatura :

Ottův naučný slovník.

 

Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one